Thiết kế và lắp đặt hệ thống chiếu sáng là lĩnh vực phát triển mạnh trong những năm gần đây. Để đảm bảo hiệu quả và tính an toàn cao nhất, bắt cứ một hoạt động nào cũng nên dựa trên các quy định và tiêu chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Từ năm 2007 đến nay, tiêu chuẩn quốc gia TCVN đã có nhiều sự thay đổi,chỉnh lí và bổ sung thêm về nội dung. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về TCVN và QCVN qua từng năm, Chiếu sáng đô thị TK Lighting tổng hợp Trọn bộ Tiêu chuẩn chiếu sáng TCVN mới nhất năm 2016, áp dụng cho năm 2018 ở dưới đây.

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà ở, nhà xưởng, bệnh viện, trường học..

QUYẾT ĐỊNH 68/2011 – BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, MUA SẮM ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện

(tiếp tục cập nhật…)

TCVN 2016

·         QCVN 07:2016/BXD THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT Link tải

·         22/2016/TT-BYT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG – MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC Link tải

·         QCVN 07-7:2016/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG Link tải

Bổ sung: Bộ Xây dựng: THÔNG TƯ:Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Link tải

Đối với các cơ quan môi trường đô thị, an toàn và sử dụng điện của Nhà nước, từ 2016 đều đã được ban hành các văn bản liên quan đến tiêu chí lựa chọn cột và đèn chiếu sáng công cộng. Lưu ý: các tiêu chí này chỉ áp dụng cho công trình công.

TIÊU CHUẨN CHIẾU SÁNG ĐÈN LED

1 số hạng mục khác được Bộ Xây dựng quy định cụ thể hơn:

tiêu chuẩn chiếu sáng đèn led chieusangxanh 2 tiêu chuẩn chiếu sáng đèn led chieusangxanh

 Xem ngay các sản phẩm Thiết bị chiếu sáng mới nhất, chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Nhà nước của TK Lighting: cột đèn sân vườn, đèn đường led, cột đèn chiếu sáng

TCVN 2015

·         TCVN 10885-1:2015 TÍNH NĂNG ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 1:YÊU CẦU CHUNG

·         TCVN 10885-2-1:2015 TÍNH NĂNG ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐÔI VỚ TỪNG ĐÈN ĐIỆN LED

·         TCVN 10886:2015 PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN

·         TCVN 10887 :2015 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM ĐỘ DUY TRÌ QUANG THÔNG CỦA CÁC NGUỒN SÁNG LED

·         TCVN 10901-1:2015 PHÂN NHÓM LED – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ LƯỚI MÀU TRẮNG

·         TCVN 7590-2-3:2015 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN – PHẦN 2-3:YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN XOAY CHIỀU VÀ/ HOẶC MỘT CHIỀU DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG

·         TCVN 7896:2015 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT-HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

·         TCVN 8783:2015 BÓNG ĐÈN LED CÓ BALÁT LẮP LIỀN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ÁP LỚN HƠN 50V-YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

   TCVN 2014

·         TCVN 5175: 2014 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG HAI ĐẦU QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN

·         TCVN 7672: 2014 BÓNG ĐÈN CÓ BA LAT LẮP LIỀN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

·         TCVN 7674 : 2014 BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIÊN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN XOAY CHIỀU VÀ/HOẶC MỘT CHIỀU DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG – YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

       TCVN 2013

·         TCVN 7722-2-1:2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN THÔNG DỤNG LẮP CỐ ĐỊNH

·         TCVN 7722-2-13: 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT

·         TCVN 7722-2-20: 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-20: YÊU CẦU CỤ THỂ – CHUỖI ĐÈN

·         TCVN 7722-2-22: 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-22: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

·         TCVN 7722-2-24: 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-24: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN CÓ GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT

·         TCVN 7722-2-7: 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN DI ĐỘNG TRONG VƯỜN

·         TCVN 7722-2-8:2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-8: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN CẦM TAY

TCVN 2011

·         TCVN 8781:2011 MÔĐUN LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG – QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN

·         TCVN 8782 : 2011 BÓNG ĐÈN LED CÓ BALAT LẮP LIỀN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ÁP LỚN HƠN 50 V – QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN

       TCVN 2010

·         TCVN 6479:2010 BALAT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG – YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂN

              TCVN 2009

·         TCVN 7722-1 :2009 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM

TCVN 7722-1:2009 thay thế TCVN 4691 : 1989;

TCVN 7722-1: 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-1:2008

TCVN 7722-1 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2

·         TCVN 7722-2-6: 2009 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ – MỤC 6: ĐÈN ĐIỆN CÓ BIẾN ÁP HOẶC BỘ CHUYỂN ĐỔI LẮP SẴN DÙNG CHO BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT

     TCVN 2007

·         TCVN 7673 : 2007 BÓNG ĐÈN CÓ BALAT LẮP LIỀN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG – YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

TCVN 7673 : 2017 hoàn toàn tương đương với IEC 60969 : 2001;

TCVN 7673 : 2007 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2

·         TCVN 7722 – 2 – 2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ – MỤC 2: ĐÈN ĐIỆN LẮP CHÌM

TCVN 7722-2-2: 2007 thay thế TCVN 4906 : 1969;

TCVN 7722-2-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-2 : 1997;

TCVN 7722-2-2 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2

TCVN 7722-2-2 : 2007 là một phần của bộ tiêu chuẩn Việt Nam (IEC 60598)

 Chiếu sáng xanh – TK Lighting

Trọn bộ Tiêu chuẩn chiếu sáng mới nhất năm 2019 TCVN
4.3 (85.71%) 7 votes