Ống nhựa xoắn HPDE TK Lighting

Liên hệ

Ống nhựa xoắn HPDE là loại phụ kiện chiếu sáng đi kèm theo các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời và chiếu sáng sân vườn như cột đèn cao áp, cột đèn sân vườn nhằm đảm bảo tính an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống.

Mô tả

Báo giá Ống nhựa xoắn HPDE TK Lighting

STTẢnhDanh mục sản phẩmHãng SX/Xuất xứĐơn vị tínhĐơn giá
1Ống nhựa xoắn HDPE
1ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 32/25 – SinoSino-Vanlockchiếc10.000 VND
2ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 40/30 – SinoSino-Vanlockchiếc10.800 VND
3ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 50/40 – SinoSino-Vanlockchiếc15.600 VND
4ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 65/50 – SinoSino-Vanlockchiếc20.800 VND
5ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 85/65 – SinoSino-Vanlockchiếc30.400 VND
6ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 105/80 – SinoSino-Vanlockmét dài40.400 VND
7ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 130/100 – SinoSino-Vanlockmét dài49.600 VND
8ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 160/125 – SinoSino-Vanlockmét dài80.000 VND
9ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 195/150 – SinoSino-Vanlockmét dài120.000 VND
10ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 230/175 – SinoSino-Vanlockmét dài184.000 VND
11ống nhựa xoắnỐng nhựa gân xoắn HDPE 260/200 – SinoSino-Vanlockmét dài228.000 VND
12Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25Thăng Longmét dàiLiên hệ
13Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 40/30Thăng Longmét dàiLiên hệ
14Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40Thăng Longmét dàiLiên hệ
15Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50Thăng Longmét dàiLiên hệ
16Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65Thăng Longmét dàiLiên hệ
17Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80Thăng Longmét dàiLiên hệ
18Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100Thăng Longmét dàiLiên hệ
19Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125Thăng Longmét dàiLiên hệ
20Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150Thăng Longmét dàiLiên hệ
21Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 230/175Thăng Longmét dàiLiên hệ
22Ống nhựa xoắn 2Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 260/200Thăng Longmét dàiLiên hệ
23ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25OSPENmét dàiLiên hệ
24ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30OSPENmét dàiLiên hệ
25ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40OSPENmét dàiLiên hệ
26ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50OSPENmét dàiLiên hệ
27ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65OSPENmét dàiLiên hệ
28ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80OSPENmét dàiLiên hệ
29ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100OSPENmét dàiLiên hệ
30ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125OSPENmét dàiLiên hệ
31ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150OSPENmét dàiLiên hệ
32ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175OSPENmét dàiLiên hệ
33ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200OSPENmét dàiLiên hệ
34ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250OSPENmét dàiLiên hệ
35Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25SANTOmét dài8.448 VND
36Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30SANTOmét dài9.834 VND
37Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40SANTOmét dài14.124 VND
38Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50SANTOmét dài19.338 VND
39Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65SANTOmét dài28.050 VND
40Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80SANTOmét dài36.498 VND
41Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90SANTOmét dài41.976 VND
42Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100SANTOmét dài51.546 VND
43Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125SANTOmét dài80.124 VND
44Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150SANTOmét dài109.428 VND
45Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175SANTOmét dài163.152 VND
46Ống nhựa xoắn 3Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200SANTOmét dài195.030 VND
47ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25Thành Côngmét dài8.960 VND
48ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30Thành Côngmét dài10.430 VND
49ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40Thành Côngmét dài14.980 VND
50ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50Thành Côngmét dài20.510 VND
51ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65Thành Côngmét dài29.750 VND
52ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80Thành Côngmét dài38.710 VND
53ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90Thành Côngmét dài44.520 VND
54ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100Thành Côngmét dài54.670 VND
55ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125Thành Côngmét dài84.980 VND
56ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150Thành Côngmét dài116.060 VND
57ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 230/175Thành Côngmét dài173.040 VND
58ống nhựa xoắn 1Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 260/200Thành Côngmét dài206.850 VND

 

Ống nhựa xoắn HPDE TK Lighting
5 (100%) 1 vote