Chuyên mục Hỏi – Đáp nhanh của Công ty Chiếu sáng ngoài trời TK Lighting

Hỏi: Công ty cổ phần có bao nhiêu thành viên ?

Đáp: Công ty cổ phần không giới hạn thành viên (cổ đông) tối đa nhưng phải có ít nhất tối thiểu là 03 thành viên (cổ đông).

Cụ thể, điều 110 Luật doanh nghiệp quy định về công ty cổ phần như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Công ty cổ phần có bao nhiêu thành viên

Như vậy, nếu bạn đang muốn thành lập 1 công ty cổ phần hoặc cổ phần hóa 1 công ty TNHH, bạn cần phải có ít nhất 03 thành viên cùng tham gia góp vốn được ghi rõ trong Hồ sơ kinh doanh của Doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, hội đồng cổ đông có thể quyết định tăng hoặc giảm thêm số lượng thành viên tham gia góp vốn để phát triển công ty.

Theo luật minh khuê

Công ty cổ phần có bao nhiêu thành viên ?
5 (100%) 1 vote