Từ khóa được tìm kiếm: Chong đèn là gì ?

Giải thích

Chong đèn là gì ? Chong đèn (động từ): là hành động chỉ việc bật đèn, thắp sáng đèn lên.

Ví dụ: Lan bật đèn cả đêm = Lan chong đèn cả đêm

Chong đèn là từ địa phương thường dùng ở khu vực miền Bắc, miền Trung, sử dụng rộng rãi ở thời xưa, khi còn dùng đèn dầu để thắp sáng thì thay vì việc nói châm đèn dầu lên, người ta nói chong đèn dầu lên.

Ngoài ra, chong đèn ở trong miền Nam thường được chỉ việc thiết kế ánh sáng để trồng trọt các loại cây ăn quả 1 cách hiệu quả và khoa học nhất.

Chong đèn là gì ?
5 (100%) 4 votes
Bài viết trước đó Lực xiết bu lông tcvn