86 Cột Thân Nhôm Arlequin Lắp 4 đèn cầu D300 trắng đục tại Kiên Giang tháng 5/2018
Đánh giá Bài viết này