70 Bộ Cột BamBoo Lắp Chùm 5 nhánh, Cầu D400 trắng trong tán quang tại KĐT Xala tháng 6/2018
Đánh giá Bài viết này