28 Cột Bamboo lắp đèn nữ hoàng đứng tại Quận 6, TP HCM tháng 1.2018
Đánh giá Bài viết này