236 bộ cột 14m và đèn đường sodium 150w ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An tháng 2/2018
Đánh giá Bài viết này