148 Cột thép 8m lắp Đèn Rainbow 150w tại Mỹ Hào – Vĩnh Phúc tháng 10/2018
Đánh giá Bài viết này