130 cột thép trên đế gang 14m chiếu sáng đường phố tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc 9/2017
Đánh giá Bài viết này