120 Cột thép liền cần đơn 10m và đèn đường sodium 200w tuyến KCN Bắc Vinh tháng 4/2018
Đánh giá Bài viết này