02 Cột đèn thiết kế cao 4m, chiếu sáng trang trí hình trái tim tại đường Nguyễn Khoái, HN 6/2018
Đánh giá Bài viết này