Tiêu chuẩn chiếu sáng cho từng khu vực TCVN 2017 TK Lighting 


Tiêu chuẩn chiếu sáng cho từng khu vực TCVN 2017 TK Lighting

Thiết kế nguồn sáng phù hợp với từng không gian sử dụng giúp tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, cải thiện lượng khí thải carbon... là điều mà Chiếu sáng xanh - TK Lighting luôn quan tâm khi thực hiện các giải pháp chiếu sáng người dùng.Mỗi khu vực như trường học, bệnh viện, trường mẫu giáo, văn phòng làm việc....sẽ có những tiêu chuẩn chiếu sáng khác nhau.

Xem thêm:

Trọn bộ tiêu chuẩn chiếu sáng mới nhất năm 2017 TCVN

 Chiếu sáng tốt sẽ tạo môi trường thị giác bảo đảm cho mọi người quan sát, di chuyển an toàn và thực hiện các công việc thị giác hiệu quả, chính xác và an toàn không gây ra mệt mỏi thị giác và khó chịu. Ánh sáng có thể là ánh sáng ban ngày, ánh sáng đèn điện hoặc kết hợp cả hai.Trong tài liệu lần này Chiếu sáng xanh - TK Lighting tổng hợp chọn bộ yêu cầu thiết kế chiếu sáng cho từng khu vực sử dụng.

Bộ tài liệu được tổng hợp từ năm 1990 đến nay và đã cập nhật những thay đổi mới nhất:

1)TCXDVN 288:2004 Tiêu chuẩn về các công trình thể thao,bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

-TCXDVN 288: 2004 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu, bể dạy bơi, bể vầy và bể hỗn hợp....

2)TCVN 3907 : 2011 Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

-TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002 TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố....

-Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập....

3)TCVN 7114 - 1 : 2008  Ecgonomi - Chiếu sáng nơi làm việc- Phần 1: Trong nhà

-Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chiếu sáng nơi làm việc trong nhà và cho người làm việc thực hiện các công việc thị giác hiệu quả, thoải mái và an toàn suốt thời gian làm việc. Tiểu chuẩn này không giải thích các giải pháp thiết kế và tối ưu hệ thống chiếu sáng hoặc kỹ thuật chiếu sáng như thế nào cho từng nơi làm việc cụ thể. Có thể tìm thấy trong các hướng dẫn và báo cáo của CIE có liên quan tới vấn đề này...

4)TCXDVN 365: 2007 Bệnh viện Đa Khoa - Hướng dẫn thiết kế

-Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4470 - 1995 Bệnh viện Đa khoa - Yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện Đa khoa.....

5)TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế

-Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước....

-TCVN 4530:2011 thay thế TCVN 4530:1998. TCVN 4530:2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế xây dựng các công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố...

6)TCVN 8794 : 2011 Trường trung học - Yêu cầu thiết kế

-TCVN 8794 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984. TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố...

-Tiêu chuẩn áp dụng khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú...

7)TCXDVN 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kĩ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

-Tiêu chuẩn XDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 04 năm 2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 95:1983 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng”.

-Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95 : 1983 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.

8)TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

-Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị, khu vực nông thôn và miền núi. Các loại chợ được quy định trong tiêu chuẩn này bao gồm:

+Chợ tổng hợp;

+Chợ chuyên doanh;

+Chợ dân sinh;

+Chợ đầu mối.

-Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến loại chợ được tổ chức tại địa điểm theo quy hoạch, đáp ứng hoạt động mua bán hàng hoá và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư.

9)TCXDVN 289:2004 Công trình thể thao- Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

-TCXDVN 289: 2004 “ Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.

-Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy, huấn luyện và thi đấu). Nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, thể dục dụng cụ, võ, vật, quần vợt, cầu lông và cầu mây.

10)TCVN 5176 : 1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi

-Tiêu chuẩn này qui định phương pháp do đội rọi trong nhà ở, phòng làm việc, nhà công nghiệp và trong các công trình công cộng khác nhằm xác định sự phù hợp của độ rọi thực tế so với độ rọi qui định.

Trên đây là những thông tin sơ lược và cơ bản nhất về các tiêu chuẩn chiếu sáng cho từng khu vực TCVN từ năm 1990 đến nay. Xem chi tiết và dowload trọn bộ tài liệu tại https://drive.google.com/drive/folders/0B1q-Vaq1hqaNSjVGQ1lnMzVtTmc?usp=sharing

Chiếu sáng xanh - TK Lighting